sobota, 13 lipca

Kostka brukowa jak przygotować podłoże

Kostka brukowa jak przygotować podłoże – taki materiał budowlany jak kostka brukowa od dawna broni swoich czołowych pozycji. Przed jej ułożeniem należy wybrać bazę, których może być wiele, co jest jedną z zalet materiału. Główną zaletą kostki brukowej jest trwałość, wytrzymałość i możliwość dopasowania do niemal każdego projektu krajobrazu i otaczającej architektury. Kostka brukowa to nic innego jak nawierzchnia z betonu lub granitu. Zazwyczaj materiał służy do układania ścieżek ogrodowych, chodników, podjazdów.

Kostka brukowa jak przygotować podłoże

Podłoże pod kostkę brukową może być różne. Ponadto można zastosować różne metody jej układania i różnią się one na kilka sposobów. Po pierwsze, jest to podstawa pod kostkę brukową, z której każda wymaga własnej metody układania. Po drugie, sposób instalacji zależy od przeznaczenia powłoki. Prawie do wszystkich metod wykorzystuje się piasek lub kamień. Przed przystąpieniem bezpośrednio do układania konieczne jest przygotowanie powierzchni pod kostkę brukową. Przygotowanie terenu składa się z kilku etapów prac. Najpierw trzeba wykonać oznaczenie i powłokę ochronną w miejscu instalacji.

Niezbędne jest zaznaczenie obszaru, na którym będzie układana kostka brukowa. Należy również wybrać miejsce do odprowadzania wody przez odpływ, miejsce to powinno znajdować się z dala od domu lub drogi.Ten etap przygotowań jest jednym z najważniejszych. Kolejnym ważnym krokiem w przygotowaniu powierzchni jest stworzenie pożądanego nachylenia. Nachylenie może mieć 3 rodzaje: podłużne, poprzeczne lub poprzeczno-wzdłużne. Należy pamiętać, że spadek nie powinien przekraczać oznaczenia 5 mm na 1 m. Do odprowadzania wody zaleca się wykorzystanie części kanału. Najprostszą opcją, którą można zastosować, jest odpływ burzowy.

Podkład piaskowy pod kostkę brukową

Strukturę takiego układania uzyskuje się zwykle w następujący sposób: kostka brukowa, warstwa piasku – 10 cm, gęsta gleba. Przede wszystkim przygotowywane jest miejsce do układania. Konieczne jest, aby głębokość wykopu wynosiła, co najmniej 15 cm, ale jednocześnie nie powinna przekraczać 40 cm. Następnie konieczne jest jego wypełnienie piaskiem – całkowita warstwa 15 cm, chociaż mówiono, że to warstwa powinna wynosić 10 cm. Piasek musi być wyrównany, do tego nadają się zwykłe grabie. Następnie należy piasek podlać wodą, na 1 m² trzeba użyć 10 litrów wody. Po podlaniu mokry piasek należy ubić ręcznie. Następnie trzeba przejść do urządzenia linii krawężnika z użyciem płynnego roztworu. Następnie przychodzi kolej na kostkę brukową. Konieczne jest jej ułożenie na mokrym piasku. Odległość między kostkami musi wynosić od 2 do 3 mm, a materiał nie może być układany bez szczelin. Ostatnim akcentem będzie wyrównanie a powstałe szczeliny trzeba wypełnić suchym piaskiem.

Betonowa podstawa pod kostkę brukową

Konstrukcja tego typu układania będzie następująca: kostka brukowa, mieszanka cementowo-piaskowa, siatka zbrojąca, beton, warstwa piasku 10 cm, warstwa gleby 15 cm, grunt gęsty. Konieczne jest wykopanie gleby do 50 cm. Następnie układana jest warstwa żwiru, jej grubość nie powinna przekraczać 15 cm. Po ułożeniu żwiru materiał ten należy dokładnie ubić, to samo należy zrobić z następną 10 cm warstwą piasku. Po wypełnieniu warstw piasku i żwiru należy przygotować szalunek, najlepiej z desek drewnianych. Wylewa się na nią 10 cm warstwę betonu. Jeśli powierzchnia brukowana jest zbyt duża, zaleca się zadbanie o spoiny cieplne (zimą lub w przypadku nagłych zmian temperatury spoiny te pomogą uniknąć pęknięć).
Następnie należy przygotować się do ułożenia siatki, którą również należy zalać warstwą betonu. Po tych wszystkich operacjach rozpoczyna się tworzenie skarp i poziomów bazowych. Następnie rozpoczyna się instalacja linii krawężnika. Ostatnim etapem będzie ułożenie mieszanki cementu i piasku, grubość tej mieszanki nie powinna przekraczać 2 cm Technologia wymaga układania cementu na mokrej powierzchni. Podkład betonowy pod kostkę brukową, jest znacznie mocniejszy i twardszy, ale stosowany tylko w miejscach o maksymalnym obciążeniu.

Podstawa z kruszywa kamiennego do kostki brukowej

Kruszony kamień jest jednym z najtańszych. Struktura takiej bazy będzie następująca: kostka brukowa, mieszanka piaskowo-cementowa, warstwa piasku, tłuczeń kamienny i gęsta gleba. Podobnie jak w przypadku podbudowy piaskowej, zagłębienie w gruncie powinno wynosić, co najmniej 15 cm i nie więcej niż 40 cm. Następnie pojawia się 15 cm warstwa tłucznia. Kruszony kamień wystarczy wyrównać, a następnie dobrze ubić.

Kostka brukowa jak przygotować podłoże
Kostka brukowa jak przygotować podłoże

Do montażu krawężnika najlepiej jest również użyć zaprawy. Powstałe boki są również wypełnione piaskiem. Kolejną warstwą po pokruszonym kamieniu będzie warstwa mieszanki cementu i piasku, natomiast warstwa mieszanki nie powinna przekraczać 10 cm. Przed ułożeniem lepiej jest zamontować specjalną siatkę, która zapobiegnie mieszaniu się różnych warstw. Ostatnim punktem będzie montaż kostki brukowej, ponieważ w innych przypadkach należy pamiętać o szczelinach, które są uszczelniane płynnym roztworem.

Można również na dnie mini-dołka, z niewielkim zachodzeniem na siebie, układać geotekstylia o średniej gęstości. Geowłóknina będzie pełniła funkcję przekładki przeciwskurczowej i bariery przeciwkorzeniowej. Na glebach gęstych stosowanie geotekstyliów można zastąpić, traktując glebę kompozycją hamującą wzrost i rozwój systemów korzeniowych traw i krzewów.

Odpowiednią, jakość podłoża z tłucznia można uzyskać po spełnieniu kilku warunków. Stały i sezonowy poziom wód gruntowych powinien być stale niski, piasek użyty w pracy musi być gruboziarnisty i nie zawierać wtrąceń gliny. Jeśli powłoka będzie eksploatowana pod zwiększonymi obciążeniami, zaleca się również zastosowanie mieszanki cementowo-piaskowej na dolną warstwę.