wtorek, 28 maja

Jak zdobyć pieniądze na założenie własnej firmy?

Założenie własnej działalności gospodarczej to dziś marzenie bardzo wielu osób. Niestety, zawsze potrzebujemy pewnej ilości środków pieniężnych na tak zwany start. Początki prowadzenia firmy są trudne, bowiem osiągamy zwykle niskie przychody, natomiast musimy pokrywać znaczne wydatki. Skąd wziąć pieniądze na założenie własnej firmy? Podpowiadamy najlepsze rozwiązania. 

Własne oszczędności

Nie jest tajemnicą, że sporo osób finansuje wydatki na działalność z własnych środków. Są to często oszczędności, które odkładamy latami, żeby potem móc sobie pozwolić na założenie własnej firmy. Jest to dobre rozwiązanie, jednak stawia przed nami pewne wymagania. Po pierwsze, jeśli nie mamy obecnie pieniędzy, musimy odłożyć w czasie założenie firmy. Po drugie, często ilość środków potrzebnych na założenie i rozkręcenie firmy jest bardzo wysoka. Może więc okazać się, że odkładane latami pieniądze nie będą dla nas wystarczające. Niektórzy przedsiębiorcy korzystają również ze środków pieniężnych otrzymanych na przykład w formie pożyczki lub darowizny. Angażowanie własnych środków finansowych jest dobrym rozwiązaniem z pewnego powodu. Otóż nawet, jeśli nasz biznes nie wypali, stracimy jedynie zainwestowany kapitał. Tymczasem w przypadku zaciągnięcia pożyczki czy kredytu musimy spłacać zobowiązanie, bez względu na powodzenie naszej działalności. 

 

Pożyczki dla nowo powstałych firm

Jak zdobyć pieniądze na założenie własnej firmy?Pożyczka na start to pieniądze, o które ubiega się wielu przedsiębiorców. Co prawda nie są to zwykle pożyczki dużej wartości, niemniej jednak pozwalają one w jakimś stopniu pokryć bieżące wydatki. Gdzie możemy zaciągnąć tego typu pożyczkę? Przede wszystkim w bankach lub firmach pożyczkowych. Tutaj jednak wymagana jest zdolność kredytowa, która w przypadku nowych przedsiębiorstw oceniana jest na podstawie biznesplanu. Pożyczka na start oferowana jest również przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Niestety, tutaj także pożyczkobiorca musi spełnić pewne wymogi formalne, aby otrzymać pieniądze. Co więcej, w przypadku pożyczki ze środków unijnych pieniądze muszą być wydatkowane na konkretny cel. Cele to są jasno określone w przepisach. Wydanie środków w jakikolwiek inny sposób może skutkować koniecznością ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami. Pożyczka unijna na start jest jednak dobrym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy spełniają ustawowe wymogi. Jest ona bardzo nisko oprocentowana, co dodatkowo zachęca młodych przedsiębiorców. Niestety, pożyczki bankowe czy pozabankowe są zwykle wysoko oprocentowane. Przez to mogą znajdować się poza zasięgiem początkujących w biznesie.

Kredyt bankowy

Większości z nas wydaje się, że kredyt bankowy może być udzielony jedynie firmom, które przez długi czas działają na rynku. Tymczasem niektóre banki przygotowały ofertę również dla nowo powstałych firm. Pozyskanie środków niestety nie jest proste. Wymaga ono przedstawienia dobrego jakościowo biznesplanu. Na jego podstawie bank ocenia wiarygodność oraz zdolność kredytową przedsiębiorcy. Co więcej, w przypadku starszych firm, finanse przedsiębiorstwa oceniane są zwykle w oderwaniu od finansów właścicieli. Tymczasem w przypadku młodych firm jest odwrotnie. Tutaj bardzo istotna jest sylwetka właściciela, który jest niejako gwarantem zabezpieczenia spłaty pożyczki. Co więcej, bank może wymagać także dodatkowych zabezpieczeń. Te zaś pociągają za sobą kolejne koszty. Kredyt dla młodych przedsiębiorstw zwykle jest wysoko oprocentowany, dlatego też mało opłacalny. Niemniej jednak część przedsiębiorców decyduje się go zaciągnąć nie mając innego źródła finansowania.

Środki z unii

Pożyczka dla firm na start ze środków unijnych jest jednym ze sposobów wykorzystania pieniędzy, jakie daje nam bycie w Unii. Możemy jednak ubiegać się także o dodatkowe środki, które pochodzą z różnego typu programów unijnych. Nie sposób wymienić tutaj wszystkich programów, gdyż te są zmienne w czasie. Co więcej, na terenie różnych województw funkcjonują różnego rodzaju programy unijne. Mieszkańcy mogą ubiegać się o środki z Unii w Urzędach Pracy lub innych punktach, które zajmują się ich dystrybucją. Środki z Unii często nie podlegają zwrotowi, stąd jest to w miarę pewne i solidne źródło finansowania. Firma musi jednak spełnić pewne wymogi, w zależności od projektu. Mogą być to: konieczność utrzymania się na rynku przez określony czas bądź zatrudnienie określonej ilości osób.

Pożyczka z UP

Pożyczka z Urzędu Pracy wynosi około 20 000 – 30 000 zł i często jest bezzwrotna. Wystarczy tylko wydatkować pieniądze we właściwy sposób oraz funkcjonować na rynku przez minimum 2 lata. Niestety, na jej otrzymanie nie może liczyć każdy. Warunkiem jest pozostawanie osobą bezrobotną oraz przedstawienie dobrego biznesplanu. Na pożyczkę powinny się zdecydować osoby, które naprawdę chcą prowadzić działalność. Powodem jest fakt, iż w przypadku jej zamknięcia następuje konieczność zwrotu pożyczonych środków wraz z odsetkami. Wysokość pożyczki uzależniona jest od tego, jaka jest polityka danego Urzędu Pracy. Niestety, w każdym województwie obowiązują inne zasady.