wtorek, 28 maja

Jak założyć własną agencję pracy?

Agencja pracy – pośrednictwo pracy jest instytucją, która zajmuje się świadczeniem usług między innymi z zakresu poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz pracy tymczasowej. Wiele agencji pracy specjalizuje się również w doradztwie personalnym. W ostatnich latach coraz więcej osób decyduje się na założenie swojej własnej agencji pracy. Okazuje się, iż jest to świetny pomysł na prowadzenie opłacalnego biznesu. Jakie dokładnie warunki należy spełnić, aby móc założyć swoją własną agencję pracy? O tym w dzisiejszym artykule.

 

Agencja pracy – pośrednictwo pracy – jak ją założyć? 

Przez pojęcie pośrednictwo pracy ( https://apsprofit.pl/biuro-posrednictwa-pracy-dla-ukraincow/ ) rozumie się udzielanie pomocy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia bądź jakiejkolwiek innej pracy zarobkowej. Oznacza to również pomoc pracodawcom w poszukiwaniu pracowników spełniających odpowiednie kryteria dotyczące posiadanych kwalifikacji zawodowych. Instytucja agencji pracy może specjalizować się w różnych czynnościach. Są one następujące:

 • organizowanie pracy tymczasowej,
 • zajmowanie się pośrednictwem pracy,
 • pośrednictwo pracy za granicą u pracodawców spoza granicy naszego kraju,
 • popularyzowanie ofert pracy oraz ściąganie z rynku.

Warto wiedzieć, że dokładne wytyczne dotyczące prowadzenia agencji pracy – pośrednictwa pracy zostały uregulowane w polskim prawie w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej uchwalonej w dniu 2 lipca 2004 roku. Agencja pracy – pośrednictwo pracy musi być wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Takiego wpisu nie trzeba dokonywać tylko w uzasadnionych przypadkach. Mowa tutaj o sytuacjach takich jak:

 • kierowanie osób na odbycie praktyki absolwenckiej, stażu zawodowego lub praktyki, które nie są zatrudnieniem bądź inną formą pracy zarobkowej,
 • gromadzenie oraz udostępnianie w postaci informacji o wolnych i poszukiwanych miejscach pracy z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych,
 • kierowanie poza granice Polski osób na zatrudnienie polegające na czasowym przyjęciu do rodziny w zamian za uzyskanie określonych świadczeń na okres maksymalnie 24 miesięcy. 

 

Jaką formę prawną może mieć agencja pracy? 

Agencja pracy – pośrednictwo pracy może być prowadzona w Polsce w dowolnie wybranej formie prawnej.  Jedynym obostrzeniem jest zakaz prowadzenia jej jako spółki partnerskiej. Spółki partnerskie są dedykowane wyłącznie dla wolnych zawodów. Przedsiębiorcy chcący założyć swoją własną agencją pracy mogą wybierać spośród następujących form prawnych:

 • spółka jawna,
 • spółka cywilna,
 • jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • spółka akcyjna,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
 • spółka komandytowo-akcyjna,
 • spółka komandytowa.

 

Jak  założyć swoją własną agencję pracy – pośrednictwo pracy?

W większości przypadków osoby otwierające swoją agencję pracy – pośrednictwo pracy decydują się na wpisanie osoby fizycznej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jest to forma prawna nazywana jednoosobową działalnością gospodarczą. W sytuacji, gdy uda nam się znacząco poszerzyć zasięg prowadzonej przez siebie działalności jako agencji pracy, możemy zastanowić się nad tym, aby przekształcić formę prawną w spółkę kapitałową lub osobową. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, iż gdy wybierzemy takie formy działalności, będziemy musieli liczyć się z o wiele bardziej skomplikowanymi rodzajami prowadzenia dokumentacji księgowej (tak zwana pełna księgowość). Czeka nas wówczas również proces rejestracyjny podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym.  Działalność gospodarcza zawsze musi być zarejestrowana bez względu na to, w jakiej branży otwieramy firmę. Jeśli otwieramy jednoosobową działalność gospodarczą bądź spółkę cywilną, to musimy zarejestrować się w CEID. Z kolei jeżeli spółkę jawną, komandytowo-akcyjną lub komandytową, to musimy zgłosić ją do KRS. 

 

Agencja pracy – pośrednictwo pracy – numery PKD

Agencja pracy – pośrednictwo pracy musi posiadać odpowiednie numery PKD. Numer PKD to specjalny numer, który podaje się w formularzu podczas zakładania działalności gospodarczej. Numery PKD dla agencji pracy – pośrednictwa pracy są następujące:

 • 78.20.Z – rodzaj działalności polegający na prowadzeniu agencji pracy tymczasowej. 
 • 78.10.Z – rodzaj działalności związany z poszukiwaniem miejsc pracy oraz wyszukiwaniem potencjalnych pracowników.

 

Jaką formę opodatkowania dla agencji pracy najlepiej wybrać? 

Agencja pracy – pośrednictwo pracy może być opodatkowana na jeden z dwóch sposobów. Mowa tutaj o opodatkowaniu na zasadach ogólnych bądź podatku liniowym. Gdy wybierzemy rozliczanie się na zasadach ogólnych, będziemy musieli odprowadzać podatek w wysokości 18%, jeśli nasz dochód w ciągu roku nie będzie wyższy niż 85528 złotych. Z kolei, w sytuacji gdy nasze zarobki w ciągu roku okażą się wyższe, wówczas podatek wyniesie już aż 32%. Jeżeli wybierzemy podatek liniowy, to stawka podatku będzie stała i zawsze będzie równa 19%. Poleca się ją w szczególności tym przedsiębiorcom, których dochody są większe niż 100 tysięcy złotych. Przy wybieraniu tej metody podatnik traci jednak możliwość odliczania ulg podatkowych. 

Aps Profit Polska sp. Z o.O.
ul. Emilii Plater 14B/U1
71-635 Szczecin
+48 91 462 43 12
www.apsprofit.pl