wtorek, 28 maja

Zarządzanie nieruchomościami w Warszawie

Zarządzanie nieruchomościami w Warszawie to złożony proces mający na celu poprawę efektywności, utrzymanie i modernizację nieruchomości. Właściwe zarządzanie może maksymalizować korzyści z obiektu i generować zyski dla właściciela. Zespół naszej firmy zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami w Warszawie i cieszy się opinią zaufanego partnera. Zadowolenie klienta jest kluczem do sukcesu, a dla nas oznacza to słuchanie naszych najemców i zrozumienie, jaki poziom usług cenią sobie najbardziej. Wykorzystując wydajne i nowoczesne procesy nasi eksperci posiadają wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie działalności.

Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami w Warszawie

Zarządzamy nieruchomościami w Warszawie indywidualnie według potrzeb lokalnych mieszkańców. Prowadzimy obsługę księgową, administracyjną i techniczną właścicieli domów i wspólnot mieszkaniowych

Zarządzanie nieruchomościami to jeden z rodzajów współpracy. W programie biorą udział następujące osoby:

 • właściciel posesji.
 • inwestor.
 • najemca (właściciel domu).

Czym jest zarządzanie nieruchomościami?

Zarządzanie nieruchomościami w Warszawie dotyczy realizacji szczegółowej strategii, obejmującej następujące działania:

 • Stwórz korzystne i bezpieczne warunki dla klientów.
 • Zapewnij konkurencyjność nieruchomości na rynku, tworząc tym samym stabilny przepływ gotówki.
 • Projektowanie i wdrażanie środków oszczędzania energii.
 • Opracuj i wdróż plan optymalizacji kosztów operacyjnych.
 • Pozyskiwanie i nadzorowanie pracy wyspecjalizowanych firm.
 • Obiekty są kontrolowane w celu utrzymania nienagannego standardu jakości świadczonych usług.
 • Opracuj i wdrażaj regularne przeglądy i konserwację.
 • Prewencja w sytuacjach awaryjnych.
 • Opracowuj i wdrażaj bieżące i remontowe plany.
 • Stwórz warunki dla przejrzystości i zaufania w relacjach finansowych.

Usługi obejmują:

 • Obsługa administracyjno-księgowa, w tym sprawy techniczne i organizacyjne związane z obsługiwaną nieruchomością, ewidencja kosztów zarządzania, ewidencja płatności właściciela mieszkania.
 • Usługi techniczne, w tym: regularne przeglądy, zlecanie prac konserwacyjno-remontowych, nadzór nad tymi czynnościami.
 • Kiedy zaczynamy współpracę, dokonujemy przeglądu kosztów utrzymania danej nieruchomości i identyfikujemy potencjalne redukcje kosztów.
 • Na bieżąco monitorujemy zadłużenie mieszkań i informujemy najemców o konieczności spłaty długów do momentu ściągnięcia płatności.

Proste rozwiązanie – idealne rozwiązanie

Jesteśmy firmą zarządzającą nieruchomościami w Warszawie i stale się rozwijamy. Z roku na rok zwiększamy wolumen oferowanych usług i poszerzamy bazę klientów. Podstawą naszych działań jest efektywna praca zespołowa, niestandardowe podejście do standardowych sytuacji, maksymalna mobilność oraz elastyczna polityka klienta. Nasze starania o rozpoznawalność naszej marki i stałe utrzymywanie pozytywnego wizerunku jako stabilnego i rzetelnego partnera pozwalają nam z sukcesem pracować w Warszawie. Rozwiązując kompleksowo wszystkie zadania postawione przez naszych klientów, każdego dnia udowadniamy w praktyce, że jednym z głównych celów naszej firmy jest silne partnerstwo. Jesteśmy otwarci na współpracę i gotowi do realizacji każdego projektu z naszej dziedziny działalności.

Zobacz ofertę firm:

Lista usług związanych z zarządzaniem, konserwacją i eksploatacją obiektu:

   • Zarządzanie nieruchomościami w Warszawie
    Zarządzanie nieruchomościami w Warszawie

    Zarządzanie i nadzór nad wszystkimi aspektami utrzymania obiektu (w zakresie uzgodnionym z właścicielem), dobór firm specjalistycznych i zawieranie z nimi umów o eksploatację i utrzymanie obiektu.

   • Regularna konserwacja prewencyjna i eksploatacja instalacji grzewczych i grzewczych, automatyczne sterowanie systemami wentylacji, bezpieczeństwa i przeciwpożarowe, systemy kontroli dostępu, monitoring wizyjny, wodociągi, kanalizacja, elementy konstrukcji budynków i dachów, windy.
   • Przechowuj mienie ze wszystkimi niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi i narzędziami.
   • Wyznacz osoby odpowiedzialne za instalacje elektryczne i grzewcze, windy oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
   • Wykonywanie planowych remontów prewencyjnych i bieżących strukturalnych nieruchomości.
   • 24/7 reagowanie w sytuacjach awaryjnych.
   • Współpraca z regulatorami (dostawcami usług komunalnych i organami kontrolnymi) w zakresie utrzymania mienia.
   • Zapewnienie zgodności z technicznymi zasadami eksploatacji nieruchomości.
   • Przeprowadzaj regularne przeglądy nieruchomości i sporządzaj raporty o ich stanie.
   • Zawrzyj umowę o świadczenie usług, aby zapewnić prawidłowe i efektywne zarządzanie, eksploatację i bezpieczeństwo nieruchomości.
   • Zapewnienie przestrzegania przepisów BHP, w tym między innymi kontroli i testowania kotłów grzewczych, maszyn i wind.
   • Operacje rozliczeniowe i inne płatności.
   • Księgowość, wsparcie prawne.

Nasz zespół ekspertów ds. zarządzania nieruchomościami w Warszawie chce być najlepszy w swojej dziedzinie. Jesteśmy różni, ale wszyscy łączy nas te same wartości: chęć do innowacji i kreatywnych rozwiązań, koncentracja na wynikach i pracy zespołowej. Nie boimy się skomplikowanych zadań, dzięki nim nasza praca jest przyjemniejsza!