sobota, 13 kwietnia

Często spotykane oszustwa gospodarcze

Jeśli prawdą jest, że pieniądze sprawiają, że świat się kręci, to ma sens, dlaczego oszustwa i przestępstwa gospodarcze są regularnie popełniane. Przestępstwa finansowe mają miejsce, gdy ktoś bierze pieniądze i wykorzystuje je w nieuczciwy sposób, chcąc skorzystać z tej sytuacji. Najczęściej oszustwo lub jawna kradzież są integralnymi czynnikami przestępstw gospodarczych. Jakie są najczęstsze rodzaje przestępstw finansowych? Zapoznaj się z nimi.

Kradzież tożsamości i jej wykorzystanie niezgodnie z prawem

Kradzież tożsamości ma miejsce, gdy dane osobowe osoby są wykorzystywane w nieuczciwy sposób przez inną osobę w celu uzyskania korzyści ekonomicznych. Najczęściej złodziej uzyskuje takie informacje jak imię i nazwisko ofiary, adres, numer telefonu i informacje bankowe. Mogli uzyskać dostęp do tych danych online, z Twojej odrzuconej poczty lub nawet od osoby, z którą prowadziłeś interesy. Następnie wykorzystują te informacje do robienia zakupów i zaciągania pożyczek w Twoim imieniu. W 1998 r. Kongres w USA uznał rosnące zagrożenie kradzieży tożsamości, dlatego ustalił to przewinienie jako przestępstwo federalne. Jest to teraz uważane za przestępstwo, które wiąże się z surowymi karami.

Zobacz także:

Oszustwa podatkowe

Istnieje znaczny powód, dla którego ogromna część kraju domaga się deklaracji podatkowych swojego prezydenta. Przestępstwa podatkowe są regularnie popełniane przez osoby zamożne. Często przestępstwo pozostaje bezkarne. Przestępstwa podatkowe mają miejsce, gdy ktoś umyślnie próbuje oszukać urzędy, płacąc mniej podatków, niż powinien. Oto najczęstsze rodzaje przestępstw podatkowych:

 • Zatuszowanie deklaracji podatkowej z całego roku
 • Próba niezgłoszenia dochodu
 • Dokonanie nieautoryzowanych potrąceń w zeznaniu podatkowym na własną rękę
 • Brak zapłaty należnych podatków w terminie

Przestępstwa podatkowe są traktowane bardzo poważnie przez prawo https://odfrankuj.org/kancelarie-frankowe-poznan/. Oprócz kar kryminalnych urząd może również przejąć twoją własność lub zmienić i ograniczyć twoje zarobki.

Wyłudzenia związane ze służbą zdrowia w danym kraju

Czym dokładnie jest przestępstwo związane z opieką zdrowotną? Ten rodzaj przestępstwa ma miejsce, gdy jednostka nadużywa systemu ubezpieczeń zdrowotnych w celu uzyskania korzyści finansowych. Ten rodzaj przestępstwa może zostać popełniony przez dostawcę opieki zdrowotnej, firmę lub osobę fizyczną. Oto kilka przykładów:

 • Dostawcy pobierający zbyt dużo za swoje procedury zdrowotne
 • Dostawcy wykonujący niepotrzebne procedury związane z leczeniem
 • Fałszowanie diagnozy lub testów
 • Kradzież tożsamości medycznej w celu zarobkowym
 • Fabrykowanie oświadczeń zdrowotnych

Szacuje się, że dziesiątki miliardów dolarów w USA są tracone rocznie z powodu nieuczciwych roszczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

Schematy i oszustwa związane z wyłudzeniami gospodarczymi

Od schematów Ponzi do niesławnego oszustwa z księciem nigeryjskim, zwodnicze sztuczki finansowe są niezgodne z prawem. Zazwyczaj tego rodzaju oszustwa obejmują prośby o przesłanie pieniędzy jako inwestycję w firmę, produkt lub relację. Ofiara wysyła pieniądze i nagle jesteś widmem. Druga osoba lub firma znika, podobnie jak szanse na ponowne zobaczenie twoich pieniędzy. Tego rodzaju oszustwa stały się jeszcze bardziej popularne w erze Internetu, gdy komunikacja z całym światem została ułatwiona.

Cyberprzestępstwa

Czy słyszałeś o oszustwie, w którym przestępcy włamują się do baz danych, kradną informacje, a następnie szantażują osobę lub firmę, aby dały im pieniądze za uzyskane dane? Ten rodzaj cyberprzestępczości staje się jeszcze bardziej powszechny, a policja nie jest jeszcze przygotowana do obsługi nowych ewoluujących przestępców. Oprócz tego rodzaju oszustw cyberprzestępcy kradną również informacje finansowe ludzi, włamują się na ich konta i korzystają z Internetu na inne niecne sposoby. Tego rodzaju przestępstwa finansowe zwykle nie wiążą się z żadną przemocą. Mimo to daleko im do przestępstw bez ofiar. Departament Sprawiedliwości potwierdza, w jaki sposób ofiary powszechnych rodzajów przestępstw gospodarczych mogą cierpieć finansowo, emocjonalnie, a nawet fizycznie w skrajnych przypadkach.

Inne wyłudzenia i oszustwa gospodarcza

Nieprzestrzeganie prawa przez pracownika urzędu lub wykonawcę prawnego jest najpoważniejszym naruszeniem zaufania. Korupcja i oszustwo ze strony pracownika lub wykonawcy może mieć miejsce, gdy:

 • Pracownik lub kontrahent nadużył swojej pozycji, aby uzyskać pracę w radzie lub uzyskać dom komunalny dla członka rodziny, lub przyjaciela
 • wykonawca przekazuje radę, lub pracownikowi środki pieniężne, lub prezenty rzeczowe w zamian za udzielenie zamówienia
 • zgłaszane są fałszywe roszczenia dotyczące nadgodzin, podróży i innych płatności.
 • Do oszustwa gospodarczego możemy także zaliczyć sytuację, w której karta zakupowa rady jest niewłaściwie używana.
 • Pranie pieniędzy, które ma miejsce, gdy „własność przestępcza” – to, co dana osoba uzyskała na postępowaniu przestępczym – ma wyglądać tak, jakby została uzyskana w sposób legalny.
 • Pranie pieniędzy może mieć miejsce, jeśli osoba:

Używa skradzionej karty kredytowej lub debetowej do zapłaty za usługi komunalne.